Calendar bro

Contact Detail

Shubhalabh Multipurpose Co-operative Ltd.
Ph. 5553570, 5551590, 5552907, 5555280, 5555268
Fax. +977 1 5553666
E. shubha_mcl@ntc.net.np

हाम्रो परिचय

देशको आर्थिक उदारिकरणको निति अवलम्बन गर्दै सहकारीको आधार तथा माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको निस्कृय पूँजीलाई एकिकृत गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउनको लागि यस संस्थाले बचत संकलन तथा विभिन्न सिपमुलक, आयमुलक र उत्पादनमुलक कार्यक्रममा कर्जा प्रवाह गरी सदस्यहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने उद्धेश्यले यस शुभलाभ बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाको स्थापना भएको हो ।

उद्धेश्यहरु

+संस्थामा संलग्न सदस्यहरुको नियमित बचत गर्ने बानी प्रबर्द्धन गर्ने ।
+ नियमित रुपमा प्राप्त निक्षेपमा प्रतिश्पर्धात्मक ब्याजदरमा ब्याज प्रदान गर्ने ।
+ विभिन्न सिपमुलक, आयमुलक र उत्पादनमुलक उद्धेश्यका लागि सदस्यहरुलाई उचित ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने ।